Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Khổ đế


“Chưa từng sinh ra ta là ai?
Sau khi nhắm mắt ta là ai?”

SINH
Âm dương dáng cảnh bóng đời
Hả hê hĩ nộ dập dìu hân hoan
Mỹ miều uốn cốt gò thân
Sân si dẫn dắt chút chăm hình hài.

LÃO
Núi cao thế núi phải cao
Biển mênh mông sóng biển chao bến bờ
Ngày bất chợt đêm tình cờ
Đá rơi sóng nổi hải hồ bình sinh.

BỆNH
Tiên ông ghé chốn bụi trần
Hóa thân điên dại gieo mầm thị phi
Buồn gì nhăn nhó mắt mi
Vui gì rên xiết lụy bi xác phàm.

TỬ
Trắng đen vốn dĩ không màu
Vỡ òa méo mó làu bàu mép môi
Xanh tô lá bạc điểm vôi
Khói che bia mộ! Nguồn khơi luân hồi ...


MP
22/10/2008

Xem thêm:
- Cái l.. vợ bằng cái mả cha
-
 Tụng kinh ngồi
- Ta bà lục bát
- Ngày mới