Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Công Lý và Công Hùng

Trên facebook anh Nguyễn Lân Thắng có mẫu chuyện rất ngắn (đại khái) kể lại...

Khi Công Hùng còn sống, có lần đã tìm đến nhà vợ chồng Công Lý, Thảo Vân (khi chưa chia tay) để nhờ cặp nổi tiếng này tham gia một chương trình văn nghệ dành cho người khuyết tật. Công Hùng gọi cửa, Công Lý ra mở, nhìn thấy bộ dạng Công Hùng, chàng diển viên nổi tiếng rút ra 5 ngàn nhét vào tay Công Hùng rồi bảo đi đi... Cầm tờ bạc 5 ngàn, Công Hùng im lặng đi về, chiều đem số tiền đó đi đánh đề hết... Trật lất!

Mãi sau này, Thảo Vân biết chuyện vội vàng xin lỗi rối rít, Công Hùng vui vẻ cười xòa...

Đơn giản! Đời và sàn diễn nhiều lúc khác xa nhau.

MP

P/s: Vĩnh biệt hiệp sĩ.