Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Giai thoại về hai ông Thanh

Tân Trưởng ban Nội chính sinh năm 1953 - Quý Tỵ., năm 2013 cũng là Quý Tỵ, năm tuổi!


Sau vụ việc cây cầu có thể ngang có thể dọc, ông Thanh tướng nhận quyết định ra Bộ làm việc. Trước khi đi công tác xa, ông Thanh tướng và ông Thanh bí uống rượu tiễn đưa, men vào lời ra. Ông Thanh tướng buông lời trách:

- Tại ông chơi tui...

Ông Thanh bí cười nhẹ:

- Tao chơi mi hồi mô, tại mi lao đầu vô tao, tao né, tự đầu mi đập vô tường thôi chứ bộ...

MP

P/s: Câu chuyện được thêu dệt, đồn thổi năm xưa... xem như đang ứng ngược trở lại, theo thuyết gieo gặt của nhà Phật.

Xem thêm:
- Hết tầm
- "Khâm phục" Thủ tướng
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Nhân định và thiên lý
- 'Chắc lép' với mẹ Việt Nam anh hùng