Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

ta bà lục bát

Tóm lại: Cả “Bên ấy” và “Bên mình” sau bao năm phát động rầm rộ, tốn nhiều tiền của dân, để “học tập và làm theo”, nhưng đéo thằng nào nhớ lời căn dặn: “cần phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”!
Trời làm nắng tắt khe song

Đất chênh vênh ấp ôm dòng hạ lưu
U mê con tạo xa mù
Cảo xanh gọi cỏ thơ trừu tượng thi
Đêm về bên nớ mắt mi
Bên ni mắc mớ thầm thì bóng ma
Chuông reo lục bát ta bà
Dạ thưa trăn trở chánh tà chiếu chăn

MP
(28/06/2010)


Xem thêm:
- cũng thế thôi
- Nghĩ về dân chủ
- Đạo đức lớp Một