Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

tụng kinh ngồi

Hết thuốc chửa! >>> Ngại hoạt động mỹ thuật lộ bí mật, an ninh!cũng thế thôi ngọt núi đồi
đây rừng mơn mỡn đấy măng tơ
tỳ kheo thỏa dạ quang bồ tát
cốc cốc môi mời gọi í ơi

cũng thế thôi mặn biển khơi
nhập nhòa ánh bạc lưới chơi vơi
đàn cá vô tư, đàn cá lội
nước sủi tăm tẩm ngẫm bể dâu

cũng thế thôi mộng mị sầu
vội vàng hớn hở những canh thâu
vườn hoang nhầy nhụa đêm u ám
bụi bặm tanh trắc trở bóng ma

cũng thế thôi đàn quỷ lạ
đổi máu oán ân đắp tháp ngà
cà sa run rẫy chuông chờ gió
chùa bỗng nguy nga lấp xác người

bão tới rồi cũng thế thôi
một trăm năm ướt lạnh vai người
quá khứ trao nụ sen thánh thiện
nhân quả cũng hay tụng kinh ngồi


MP
31/12/2011

Xem thêm:
- Khổ đế
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Tại vì quan ngu, rất ngu