Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Phiếu bé ngoan

Thứ hai, Milô bắt đầu đi học mẫu giáo.
Cả nhà động viên, dỗ dành ... thằng nhóc đến trường phải ngoan, không được tinh nghịch, phá phách.

Ba mẹ hứa tặng cu cậu một chiếc xe ôtô có đèn nhấp nháy nếu được một phiếu bé ngoan. Ông bà nội hứa sẽ thưởng Milô mỗi phiếu bé ngoan là một chiếc máy bay nhựa ...

Milô im lặng ... đi học.
Ngày thứ bảy, Mi lô đem 10 cây kẹo vào lớp và dùng kẹo để đổi lấy 5 phiếu bé ngoan từ các bạn ...

Chủ nhật, ba mẹ tặng Milô một chiếc ôtô đồ chơi, ông bà nội thưởng cháu yêu một chiếc máy bay nhựa ... Thằng nhóc oà khóc và mếu máo rằng:

- Cháu được 5 phiếu bé ngoan ... cháu phải được 5 xe ôtô ... và 5 chiếc máy bay cơ.

MP

P/s: 
Việc xóa bệnh thành tích trong giáo dục chẳng ở đâu xa, đầu tiên là dẹp ngay cái hình thức Phiếu bé ngoan vớ vẫn, vô nghĩa này đi.


Xem thêm:
- Họp phụ huynh
- Nghe lại tiếng chửi
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Phá vỡ sự bình yên