Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Rắn xuân thì thào


Đoản long kiếp nạn đọa đày

Trời ơi răng rứa mi tề
Mõm trâu nhân nghĩa bi hề núi non

Vườn hoang trọng quá mõi mòn
Sang cười híp mắt ôm tròn ngọ điên

Gian hùng đã móm nước tiên
Thị phi phúc vẫn cười riêng một mìnhMP
2013, Mồng một, Quý Tỵ.


P/s: Bói đấy...

Xem thêm:
- Tụng kinh ngồi
- Ta bà lục bát
- Nhân định và thiên lý
- Trường ca cá nước lợ
- Chúng ta là người thua cuộc