Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Con bò và Đức Hiển

>>> Dự thảo "công an nổ súng" trái hiến pháp?
>>> Mỹ chuẩn bị chiến tranh với Triều Tiên?
>>> Có đáng hành xử thế không?


Con bò vô tư gặm cỏ trên cánh đồng.

Đức Hiển thông minh, sáng dạ, am tường pháp luật và có nghề viết báo.

Một hôm đẹp trời, kết quả của quá trình lâu dài lao động trí óc không ngừng nghĩ, Đức Hiển phát hiện ra một điều hết sức tuyệt vời mà bấy lâu nay nhà báo đã không hề hay biết. Đó chính là trí khôn của Đức Hiển hơn hẵn con bò.

Anh ta mừng hết lớn, trong khi đó, con bò vẫn vô tư gặm cỏ trên cánh đồng.

MP

P/s: >>> cố tình cạnh tranh với bò

Xem thêm:
- Giận ông Bùi Giáng
- Nghe lại tiếng chửi
- Sự thịnh vượng hoang đường