Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Là nghị viên hay huấn luận viên?

>> Làm gì khi đất nước còn nghèo?
>> Cáo buộc công ty Mỹ dính tham nhũng tại dự án VN
>> Hàn Quốc điều tra quỹ đen tại dự án cao tốc VN
>> Đề nghị tách tạm giữ, tạm giam khỏi công an
>> Mắt thần bị đui hay Trường Sa đang nổi sóng?


FB Lê Đức Dục

Luật Bảo hiểm xã hội vừa đưa vào thực hiện
Mấy vạn công nhân xuống đường kêu la
Nay đến Luật Giáo dục nghề nghiệp
Đề nghị sửa lại ngay khi Quốc hội vừa mới thông qua...

Luật nước mình sao mà kỳ vậy?
Mới thông qua sau những cuộc họp dài
Vào cuộc sống là bổng nhiên bất cập
Thế luật này soạn thảo để cho ai?

Chuyện khánh thành đường xong đường lún
Cắt băng công trình xong phải rào lại sửa sang..
Bao nhiêu năm nay đã thành thường nhật
Đôi khi nghĩ cũng kỳ như luật của Việt Nam..

Đường làm xong ,lún thì phải sửa
Nhà khánh thành xong, hư ngay phải trùng tu
Nhưng mà Luật cho dân là cuộc đời, sinh mạng
Là tương lai là hy vọng lẫn lao tù..

Những khẩu hiệu treo đầy đường đầy phố
Nhắc nhân dân theo pháp luật nghiêm minh
Mà luật cứ thông qua là lại sửa
Nghị viên hay huấn luyện viên mà cứ thử sức dân mình???

Huhuhu
______________
nhân đọc báo Tuổi trẻ ngày 7.4.2015


Xem thêm:
- Biệt thự đại gia vàng: Không tháo dỡ là sai Luật!
- Biệt phủ của đại gia vàng vẫn ‘yên vị’ trên núi Hải Vân
- Chủ tịch TP.Đà Nẵng ký hàng loạt cấp phép “cải tạo đất” trước khi nghỉ hưu... 1 ngày