Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Đất nước nghèo, dân nghèo là do bị xà xẻo!

>> Bảo tàng to, nhưng trong ruột có gì?
>> Tội quá golf ơi!
>> Điên người với phí xe máy!
>> Có lời nặng ngàn cân, có lời nhẹ tơ hồng
>> Tôi không biết các bạn có ngượng khi nói những từ này không?


FB Bổn Đình Nguyễn

Cái gì đây? Vì sao?

Nếu không đọc bài viết trên VTC dẫn giải rằng đó là quốc lộ 5 từ Km 70 - Km94 (qua địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương và các quận, huyện TP Hải Phòng) thì chúng ta khó biết nó là con đường, mà tưởng là một đám ruộng mà người nông dân vừa cày ải để chuẩn bị xuống giống.

Vậy nhưng ai cũng biết chi phí làm đường quốc lộ, cao tốc và mọi thứ đường giao thông tại VN đều cao hơn cả thế giới, Mỹ Nhật hay Trung Quốc cũng chào thua!

Điều này giải thích một nửa cho câu hỏi của ông PTT Vũ Đức Đam: Tại sao chúng ta tốt mà vẫn cứ nghèo? Tôi nói một nửa câu hỏi vì tôi không biết ông dùng từ "chúng ta tốt" là giành cho ai? Ai tốt? Phải chăng cũng có thể suy luận từ câu hỏi của ông rằng "người tốt là người quá nghèo"?

Nghèo là đất nước nghèo, dân nghèo, chớ cán bộ các ông chẳng ai nghèo cả. Nếu ai cho tôi 01 ví dụ về 01 cán bộ đương chức mà nghèo ở mức trung bình thu nhập của người dân VN hiện nay tôi xin chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình.

Đất nước nghèo, dân nghèo là do bị xà xẻo, ví dụ như cái quốc lộ trong hình thành cái dị hợm như vậy đó, thưa ông! 


Xem thêm:
- Tự kiểm tra... tham nhũng !?