Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Tinh gọn để hoạt động hiệu quả

>> Tôi đã run lên khi đọc nội dung bài báo này
>> 'Bệnh' chặt chém di căn đến nhiều nơi, xử lý sao?
>> Ông Nguyễn Sự: “Chặt chém” chỉ khá lên chốc lát rồi lại hoàn nghèo
>> Tồn đọng hàng loạt sổ đỏ chưa được cấp
>> Đảng viên nhiều tiền vào Phú Mỹ Hưng ở, giám sát khó lắm


LÊ THANH PHONG

LĐO - Tinh gọn bộ máy là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được dư luận rất quan tâm trong hai ngày qua. Nhiều ý kiến lên tiếng ủng hộ, Đảng sẽ sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đã có nhiều ý kiến bàn đến vai trò và hoạt động của ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. Các ban này có tổ chức tương đương cấp bộ, ra đời trong hoàn cảnh nhất định, đã có những đóng góp nhất định, nhưng đến nay có thể tính toán sắp xếp lại hợp lý hơn.

Nội dung này rất được người dân quan tâm, bởi vì muốn tinh gọn bộ máy thì không thể mở rộng mà phải sắp xếp theo hướng thu gọn lại các cơ quan, tổ chức.

Ở mỗi địa phương đều có cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân các cấp. Vậy thì có thêm một ban chỉ đạo sẽ có sự chồng chéo trong chỉ đạo, thậm chí không rõ về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Cần phải có tổng kết, đánh giá một cách thẳng thắn và cụ thể về hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo trong thời gian qua, không nói chung chung. Vai trò và sự đóng góp của các ban chỉ đạo trong một giai đoạn nhất định, nhưng đặt trong điều kiện, yêu cầu mới, liệu có phù hợp hay không? Sắp xếp lại 3 ban chỉ đạo tương đương cấp bộ, sẽ giảm biên chế và tiết kiệm được một phần ngân sách.

Tương tự, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp đã cùng với các cơ quan, tổ chức khác, tham gia đóng góp cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992 và ban hành các luật liên quan đến các cơ quan tố tụng. Nhưng đến nay, khi thể chế đã hoàn thiện một bước, thì cần tinh gọn theo hướng sắp xếp, sáp nhập với Ban Nội chính Trung ương. Hai tổ chức khác là Đảng ủy Khối cơ quan trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương cũng phải nghiên cứu để sắp xếp, trên tinh thần tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Nhiều cơ quan, tổ chức ra đời để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ trong một giai đoạn lịch sử, nhưng khi chuyển sang một giai đoạn mới, khi có yêu cầu mới, thì tổ chức cũ không nhất thiết phải tồn tại. Sự đổi mới là không ngừng, là đòi hỏi của thời đại, và đó cũng là quy luật của phát triển.

Nếu như sắp xếp, tinh gọn được bộ máy thì các cơ quan Đảng sẽ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Và đây cũng là cơ sở để tiếp tục triển khai cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sáp nhập các cơ quan của Chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội khác.

>>> MP Blog...