Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Dự thảo Luật Thuế tài sản: Họ lộ nguyên hình ngay lập tức?

>> Nhà trên 700 triệu bị đánh thuế: Hàng triệu người mất thêm tiền
>> Lo khó thu hồi 630 tỷ đồng từ ông Đinh La Thăng
>> Vụ ông Đinh La Thăng: Ngân hàng Nhà nước có công văn hỏa tốc
>> 'Bên Thắng Cuộc' chỉ ra hạn chế của Đổi Mới
>> ‘Cáo bạc’ Trung Quốc đến Hà Nội ‘mua láng giềng gần’?


FB Hoàng Tư Giang

Chính sách vì ai?

Đọc giải thích về dự thảo Luật Thuế tài sản mà không tin nổi. Họ giải thích, luật này góp phần “hạn chế đầu cơ tài nguyên đất đai, nhà ở”. Đây là mục tiêu nghe rất cao cả, rất dân túy, vì người nghèo.

Tuy nhiên, họ lộ nguyên hình ngay lập tức. Họ chỉ đề xuất đánh thuế ngay căn đầu tiên, chứ không đánh thuế với nhà thứ hai trở đi. Nói không ngoa: họ thiết kế chính sách phục vụ người giàu có chứ vì người nghèo cái mẹ gì. Nghe lời biện hộ không thu thuế từ căn nhà thứ hai trở đi là vì “không đảm bảo công bằng” thì hiểu, vì sao dân gian chửi miệng quan trôn trẻ.

Về mức thuế 0,4% cho phần từ 700tr trở lên. Nhà bạn giá 1,7 tỷ, thì bạn phải đóng thuế 400 ngàn đồng; giá nhà 2,7 tỷ thì đóng 800 ngàn đồng. Mức đóng như vậy thì ko một ai thoát, trừ sống trên núi cao. Và bạn phải đóng HÀNG NĂM (Thuế tài sản được đăng ký, khai, tính và nộp hàng năm - trích). Chạy đằng trời.

Chính sách được thiết kế thiên vị, bất công đến mức trơ trẽn, bất chấp như thế mà được thực thi thì cũng chả nên trách dân xứ này.

>>> MP Blog...