Hiển thị các bài đăng có nhãn Chiếc dù. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chiếc dù. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Chiếc dù và người biểu tình Hong Kong

>> Những bước đi đẹp của sự thật
>> VN cần bỏ Marx-Lenin cản trở hiện đại
>> Nghĩ về Joshua Wong và tuổi trẻ Việt Nam
>> VN cần bỏ Marx-Lenin cản trở hiện đại
>> Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ


Samanthi Dissanayake

BBC - Khi các bình khí cay được mở và khói bốc ra, những người biểu tình Hong Kong chỉ có những chiếc dù để tự vệ. Người ta mang dù theo ban đầu chỉ bởi cái nóng quá gay gắt những ngày qua.

Nhưng sau đó, hình ảnh những chiếc dù đã được đăng lên như biểu tượng của sự đoàn kết. "Cách mạng dù" đã trở thành hiện tượng nghệ thuật trên mạng của phong trào biểu tình.