Hiển thị các bài đăng có nhãn ban chỉ đạo tây bắc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ban chỉ đạo tây bắc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Tinh gọn để hoạt động hiệu quả

>> Tôi đã run lên khi đọc nội dung bài báo này
>> 'Bệnh' chặt chém di căn đến nhiều nơi, xử lý sao?
>> Ông Nguyễn Sự: “Chặt chém” chỉ khá lên chốc lát rồi lại hoàn nghèo
>> Tồn đọng hàng loạt sổ đỏ chưa được cấp
>> Đảng viên nhiều tiền vào Phú Mỹ Hưng ở, giám sát khó lắm


LÊ THANH PHONG

LĐO - Tinh gọn bộ máy là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được dư luận rất quan tâm trong hai ngày qua. Nhiều ý kiến lên tiếng ủng hộ, Đảng sẽ sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đã có nhiều ý kiến bàn đến vai trò và hoạt động của ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. Các ban này có tổ chức tương đương cấp bộ, ra đời trong hoàn cảnh nhất định, đã có những đóng góp nhất định, nhưng đến nay có thể tính toán sắp xếp lại hợp lý hơn.