Hiển thị các bài đăng có nhãn ca sĩ nổi tiếng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ca sĩ nổi tiếng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Hôm trước tụng lên mây xanh, hôm sau vùi dập tả tơi

>> Sĩ phu Bắc Hà Nguyễn Phú Trọng?
>> Thay đổi nhân sự lớn tại Hội nghị Trung ương 7?
>> Đánh giá khả năng thay đổi nhân sự tại Hội nghị TƯ 7
>> Không có cái lồng nào nhốt được lòng tham đâu?
>> Hãy thay hết các lãnh đạo chỉ biết bán đất


Thiện Văn

VNN - Những người cầm bút chân chính không bao giờ dễ dãi, tự do, tùy tiện trong nghề nghiệp, mà luôn có suy nghĩ đúng đắn, thái độ đúng mực, cái nhìn đúng tầm đối với từng con chữ, từng tác phẩm của mình.

Khi “quá hữu”, lúc lại “quá tả”