Hiển thị các bài đăng có nhãn lá cờ nước Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lá cờ nước Mỹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Dư luận viên của Mỹ?

>> Cuba ‘sẽ không thay đổi chế độ’
>> ‘Văn hóa tiền mặt’ tiếp tay cho tham nhũng
>> Giải quyết khiếu nại: Đừng dựa vào báo cáo
>> Tiền Việt kiều gửi về ‘là phao cứu sinh’
>> Cách làm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam... ít giống ai


Dương Quỳnh Khanh – Nguyệt San Việt Nam

Tác giả vừa từ Việt Nam sang du lịch Mỹ thăm con gái. Sau ba tháng thăm đất nước hợp chủng, bài viết ngắn sau đây cho thấy cách nhìn trân trọng bà dành cho nước Mỹ và người Việt ở Mỹ.*

Sau bao năm cầu xin, tôi đã được hưởng một phép lạ do Chúa ban tặng.  Đó là lần phỏng vấn thứ ba, tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Saigon đã chấp thuận cấp visa cho tôi đi Mỹ thăm con gái và con rể. Lần thứ ba này, con rể người Mỹ đứng ra bảo lãnh và kèm theo một thư cam kết.

Hai lần bị từ chối trước làm cho tôi nản lòng, vì lý do không có tài sản, không có gì ràng buộc với Việt Nam . Nay, nhờ con rể người Mỹ bảo lãnh, việc cam kết tôi không có lý do gì lưu trú tại Mỹ có vẻ đáng tin hơn.