Hiển thị các bài đăng có nhãn ngài đại sứ và chai Dr. Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngài đại sứ và chai Dr. Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Ngài đại sứ và chai Dr. Thanh

>> “Luật ngầm” ở PVN
>> Quy trình trốn trách nhiệm?
>> Phải cho chúng tôi sống với chứ!
>> Đã nghe đã thấy: Thanh tra có một anh hùng!
>> Bác Minh Mẫn rất… “minh mẫn”. Đáng phục thay!


Trương Duy Nhất Blog

Chuyện đại sứ Phạm Sanh Châu cõng theo hai chai Dr. Thanh trong buổi phỏng vấn tranh cử chức Tổng giám đốc UNESCO, theo tôi phạm hai lỗi rất đáng trách:

– Lỗi về nhận thức: Việc từ chối nước uống như mọi ứng viên khác, cố đặt hai chai Dr. Thanh lên bàn được ông Châu lý giải “muốn giới thiệu cái gì đó của Việt Nam”.