Hiển thị các bài đăng có nhãn quan phụ mẫu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quan phụ mẫu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Rao giảng đạo đức

>> 'Nên cấm cán bộ trước khi nghỉ hưu ký quyết định nhân sự'
>> Tuyên dương 3 bí thư tỉnh ủy học và làm theo Bác
>> Những điều ông Hồ Xuân Mãn học từ ông Hồ Chí Minh?
>> Bổ nhiệm trước khi nghỉ hưu: Có tâm lý 'vét chuyến cuối'
>> “Không vụ lợi, chẳng ai bổ nhiệm cán bộ ồ ạt trước khi về hưu”


Trịnh Xuân Báu

An-nam - xứ man di nhưng lại thích giáo điều. Bởi lẽ, các tủ lạnh rất ưa áp đặt tư tưởng của bạn Khổng Khâu để cai trị cần lao thối tai khai bẹn.
Chính vậy, cái từ "quan phụ mẫu" nó hằn sâu trong tâm thức An-na-mít, đến mức trong tử vi, cung quan lộc luôn được quan tâm đặc biệt.

Đã là "cha mẹ" cần-lao, thì lại luôn thích rao giảng, dạy dỗ cho cần lao. Thế nên xứ An-nam mọi rợ này luôn có trò "phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo", từ loại "lãnh đạo" lìu tìu rẻ rách như "trưởng phòng bảo vệ" ở cơ quan công quyền và bán công quyền đến các tủ lạnh ở thượng tầng. Lớn nhỏ đều thế cả.