Hiển thị các bài đăng có nhãn rất cần tiếng nói của lương tri. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn rất cần tiếng nói của lương tri. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Rất cần tiếng nói của lương tri

>> Thiếu tầm nhìn nhưng không ai trả giá
>> Hãy để con trẻ cất lên tiếng nói của chính mình
>> Khi cha mẹ thì 'cuồng', các con đâm… cuống
>> Xà cừ đắc tội gì với Hà Nội?
>> Khu bảo tồn Sơn Trà: Chọn mô hình tham quan thiên nhiên và thú đặc hữu


LÊ THANH PHONG

LĐO - “Chúng ta có thể thanh tra giám sát các thủ tục được gọi là đúng quy trình ấy, nhưng lương tri của những người làm công tác tổ chức cán bộ là thứ không ai có thể giám sát được”, đó là ý kiến của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền khi bàn về những vụ “bổ nhiệm thần tốc” tại diễn đàn Quốc hội.

Người ta đã nói đến vai trò giám sát của Quốc hội, nhưng lần đầu tiên có một đại biểu đặt vấn đề giám sát lương tri của con người. Con người cụ thể ở đây là cán bộ làm công tác tổ chức.