Hiển thị các bài đăng có nhãn tài năng việt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tài năng việt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Ai dám nhập tiến sĩ “giấy” của Việt Nam?

>> Dựa hơi?
>> 'Xuất khẩu' giáo sư, tiến sĩ: Tại sao không?
>> 'Ra trường như siêu nhân nhưng không làm được gì'
>> Ngài không ốm mới lạ?
>> Ngụ ngôn hiện đại "chàng buôn gỗ' và 'tiến sĩ 200 triệu'


Lê Thanh Phong

LĐO - Một vấn đề đang rộ lên trên các báo tuần qua là xuất khẩu giáo sư, tiến sĩ. Việt Nam có khoảng 9.000 giáo sư và 24.300 tiến sĩ, nhiều nhất Đông Nam Á. Dư thừa giáo sư, tiến sĩ nhiều, cho nên tìm cách xuất khẩu cho đỡ phí.

Nói nghe cũng có lý. Việt Nam xuất khẩu được nông dân giỏi sang một số nước để làm “chuyên gia” hướng dẫn trồng các cây nông nghiệp. Vậy thì, xuất khẩu tiến sĩ, giáo sư là chuyện không có gì phải bàn. Nông dân còn xuất khẩu được, tiến sĩ chẳng lẽ không?