Hiển thị các bài đăng có nhãn tóc tôi bạc đi nhanh quá. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tóc tôi bạc đi nhanh quá. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Obama: Tóc tôi bạc đi nhanh quá!

>> Khảo sát bất ngờ: Đàn ông Việt 'háo sắc' nhất thế giới
>> Xóa tên LS Võ An Đôn khỏi Đoàn LS Phú Yên?
>> Không đủ cơ sở rút chứng chỉ hành nghề của luật sư​ Võ An Đôn
>> Ai chống lưng cho ‘củi tươi’ Đinh La Thăng?
>> Nhắc tới tên Nguyễn Sinh Hùng, Thăng giật điện thoại của vị thứ trưởng ném vào nồi lẩu...


FB Nguyễn kc Hậu

Lúc nãy xem trên kênh History một bộ phim tài liệu về TT Obama. Phim quay sau khi ông đã hết nhiệm kỳ, trong phim có những lời nhận xét, đánh giá của nhiều người nhiều giới: dân thường, quan chức, nhà báo, nhà nghiên cứu... về thời kỳ tại vị của Obama, nhận xét của chính ông về những điều làm được và chưa được.