Hiển thị các bài đăng có nhãn tổng chủ biên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tổng chủ biên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Mong Quốc hội giám sát, làm rõ hàng ngàn tỉ làm chương trình, sách giáo khoa

>> “Luật ngầm” ở PVN
>> Quy trình trốn trách nhiệm?
>> Phải cho chúng tôi sống với chứ!
>> Đã nghe đã thấy: Thanh tra có một anh hùng!
>> Bác Minh Mẫn rất… “minh mẫn”. Đáng phục thay!


HỒNG THỦY

(GDVN) - Ở nước mình trước nay chả mấy ai phải chịu trách nhiệm về những quyết định sai cả, ngay cả ông đương nhiệm còn chả chịu trách nhiệm nữa là ông về hưu!

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, hàng chục năm qua Nhà nước đã chi khoảng 20% ngân sách cho giáo dục mỗi năm, chưa kể đến nguồn kinh phí xã hội chi trả cho các dịch vụ giáo dục là không hề nhỏ.