Hiển thị các bài đăng có nhãn về tay Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn về tay Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Hong Kong về tay Trung Quốc: Chuyện không đơn giản

>> Oan cho bia quá!
>> Suy ngẫm về phát biểu của Thủ tướng
>> Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với hòa giải – hòa hợp dân tộc
>> Bình quân mỗi tỉnh có hơn 6 nhà máy bia, mừng hay lo?
>> Bí thư Hà Nội lý giải đường Trường Chinh đang thẳng thành cong


HÀ TƯỜNG CÁT/Người Việt

Trong 150 năm Hong Kong là thuộc địa  Anh, “Hòn Ngọc ở Viễn Đông” của đế quốc thực dân Anh đã trở nên  một thành phố quốc tế với nền kinh tế phát triển vững mạnh, trung tâm tài chính thương mại của Á Châu và có một cơ cấu xã hội dân sự vững vàng. Trở lại hoàn toàn là một tỉnh của Trung Quốc không phải là điều đơn giản.

Từ 1997 đến nay, khi trở thành một trong hai Đặc Khu Hành Chánh, cùng với Macao, được Trung Quốc chấp nhận sự tồn tại theo quy chế “một quốc gia hai chế độ”, vị trí của Hong Kong vẫn chưa  hoàn toàn ổn định. Các cuộc biểu tình đòi dân chủ tự do đang diễn ra thể hiện một tình trạng phức tạp chưa ai có thể dự đoán cuối cùng kết cuộc sẽ ra sao.